Hội thi “Nhân vien nuôi dưỡng giỏi” cấp huyện

Tháng Ba 28, 2017 11:11 sáng

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 trường MN Hà Hiệu tham gia Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi”.IMG20170214164907