Trường MN Hà Hiệu tham gia Hội thi “Bé tập làm nội trợ” cấp huyện năm học 2017-2017

Tháng Tư 3, 2017 9:23 sáng

Thực hiện kế hoạch số 02/ KH- PGDĐT ngày 3 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Ba Bể về việc tổ chức Hội thi “Bé tập làm nội trợ” cấp huyện năm học 2016-2017. Trường MN Hà Hiệu đã thành lập đoàn tham gia Hội thi gôm 6 thành viên trong đó có 1 giáo viên và 5 học sinh. Các thành viên trong đội đã cố găng hoàn thành tôt các phần thi và đạt giải ba toàn đoàn./.

Hình ảnh phần thi “Bé thông minh”

IMG20170323105824